DIGITALA EKONOMIFLÖDEN MED VÅR DIGITALA PLATTFORM

DIGITALA EKONOMIFLÖDEN MED VÅR DIGITALA PLATTFORM

SAMredovisnings digitala plattform ger möjlighet till stor arbetstidsvinst och bättre kvalitet.

SAMredovisnings digitala plattform ger möjlighet till stor arbetstidsvinst och bättre kvalitet.

LÄS MER OM VAD VI KAN HJÄLPA DIG MED
Molntjänster i SAMredovisnings digitala plattform utvärderas för att skapa ett optimalt digitalt ekonomiflöde med upp till 90% besparing i många arbetsmoment av administration och företagets bokföring.

Molntjänster i SAMredovisnings digitala plattform utvärderas för att skapa ett optimalt digitalt ekonomiflöde med upp till 90% besparing i många arbetsmoment av administration och företagets bokföring.

SAMredovisning är specialister på digitala ekonomi-flöden mellan byrå och klient.

SAMredovisning är specialister på digitala ekonomi-flöden mellan byrå och klient.

Med drygt 25 års samlad erfarenhet är vår kunskap vår styrka till våra kunder.

Med drygt 25 års samlad erfarenhet är vår kunskap vår styrka till våra kunder.

Vi lever som vi lär och standardiserar och förenklar alla steg i våra processer.

Vi lever som vi lär och standardiserar och förenklar alla steg i våra processer.

90% MINSKAD FAKTURAHANTERING MED MOLNTJÄNSTER OCH DIGITALA EKONOMIFLÖDEN

90% MINSKAD FAKTURAHANTERING MED MOLNTJÄNSTER OCH DIGITALA EKONOMIFLÖDEN

LÄS MER OM ALLA DIGITALA LÖSNINGAR

VÅRA DIGITALA LÖSNINGAR

VÅRA DIGITALA LÖSNINGAR

Genom unika paketering av molntjänster med hög nivå av automation och integrering uppnås en arbetstidsvinst på upp emot 90% i de flesta arbetsmomenten i det totala ekonomiarbetet.

Helt elektronsik faktura är det absolut säkraste sättet att genomföra en affärstransaktion och därmed även den totalt sett mest ekonomiska.

DIGITALA LEVERANTÖRSFAKTUROR

 • Digital automatisk fakturahubb – Helt elektronisk utbyte affärsinformation mellan leverantör och kund.
 • Digital automatisk registrering i reskontra
 • Digital automatisk registrering bokföring
 • Digital automatisk utbetalning (se betalningsflöden)

DIGITALA KUNDFAKTUROR

 • Digital automatisk fakturahubb – Helt elektronisk utbyte affärsinformation mellan leverantör och kund.
 • Digital automatisk registrering i reskontra
 • Digital automatisk registrering bokföring
 • Digital automatisk inbetalning (se betalningsflöden) med automatisk uppdatering kundreskontra och bokföring
 • Digital automatisk Inkassotjänst (se Digital Fakturaservice & Inkasso)

Med digital fakturahantering uppnår man många fördelar för både verksamhet och byrå

 • Ett enkelt och enhetligt sätt att samarbeta med fakturahantering
 • Säkerställer högsta kvalitet i underlag, reskontra, bokföring och betalningsflöden
 • Säkerställer att lagar och bestämmelser uppfylls

I de fall din kund eller leverantör inte kan ta emot eller skicka e-faktura så digitaliserar SAMredovisning det fakturaflödet för enklast och kostnadseffektivast hantering.

Digital fakturahantering består av

DIGITALA LEVERANTÖRSFAKTUROR

 • Digital automatisk fakturahubb – ta emot fysisk faktura, pdf bifogad e-post eller helt elektronisk faktura
 • Tjänst skanning och arkivering fysisk faktura
 • Digital automatisk tolkning innehåll faktura
 • Digital automatisk matchning med leverantörer
 • Digital automatisk registrering i reskontra
 • Digital automatisk registrering bokföring
 • Digital automatisk utbetalning (se betalningsflöden)

DIGITALA KUNDFAKTUROR

 • Digital automatisk fakturahubb – central utskrift och skicka faktura som tjänst, pdf bifogad e-post eller helt elektronisk faktura
 • Digital automatisk registrering i reskontra
 • Digital automatisk registrering bokföring
 • Digital automatisk inbetalning (se betalningsflöden) med automatisk uppdatering kundreskontra och bokföring
 • Digital automatisk Inkassotjänst (se Inkasso)

Med digital fakturahantering uppnår man många fördelar för både verksamhet och byrå

 • Ett enkelt och enhetligt sätt att samarbeta med fakturahantering
 • Säkerställer hög kvalitet i underlag, reskontra, bokföring och betalningsflöden
 • Säkerställer att lagar och bestämmelser uppfylls

Denna molntjänst är troligen den viktigaste då den automatiskt bevakar att ni får betalt för era fakturor. Från utskick till Inkasso.

Digital Fakturaservice & Inkassotjänst består av

 • Digital automatiserad kundinbetalning (se betalningsflöden)
 • Digital automatisk överföring kundfakturor
 • Digital automatisk fakturauppföljning och Inkasso
 • Digital molntjänst med översikt och detaljer om kunders fakturor och betalningar
 • Stort urval rapporter
 • Digital molntjänst för kunder att följa upp sina fakturor

Med digital Inkassotjänst uppnår man många fördelar för både kunder, verksamhet och byrå

 • Ett enkelt och enhetligt sätt att samarbeta med obetalda fakturor
 • Säkerställer bättre likviditet med automatisk uppföljning fakturor och betalningar
 • Säkerställer hög kvalitet i underlag, bokföring och betalningskvalitet
 • Säkerställer att lagar och bestämmelser uppfylls

Digitala betalningsflöden består av

KUNDINBETALNINGAR

 • Digital automatisk kundinbetalning genom hög nivå bankintegration*
 • Digital automatiskt matchning mot kundreskontra*
 • Digital automatisk uppdatering reskontra och bokföring*
 • Digital automatisk påminnelse och Inkasso (se Inkasso)

LEVERANTÖRSUTBETALNINGAR

 • Digital automatisk utbetalning genom hög nivå bankintegration*
 • Digital automatiskt matchning mot reskontra*
 • Digital automatisk uppdatering reskontra och bokföring*

Se även bankintegration under Bokföring

Med digitala betalningsflöden uppnår man många fördelar för både verksamhet och byrå

 • Ett enkelt och enhetligt sätt att samarbeta med betalningsflöden
 • Säkerställer hög kvalitet i betalningsflöden, korrekt reskontra och bokföring
 • Säkerställer att lagar och bestämmelser uppfylls

* Beroende på bankintegration

Genom unika paketering av molntjänster med hög nivå av automation och integrering uppnås en arbetstidsvinst på upp emot 90% i de flesta arbetsmomenten i det totala ekonomiarbetet.

Helt elektronsik faktura är det absolut säkraste sättet att genomföra en affärstransaktion och därmed även den totalt sett mest ekonomiska.

DIGITALA LEVERANTÖRSFAKTUROR

 • Digital automatisk fakturahubb – Helt elektronisk utbyte affärsinformation mellan leverantör och kund.
 • Digital automatisk registrering i reskontra
 • Digital automatisk registrering bokföring
 • Digital automatisk utbetalning (se betalningsflöden)

DIGITALA KUNDFAKTUROR

 • Digital automatisk fakturahubb – Helt elektronisk utbyte affärsinformation mellan leverantör och kund.
 • Digital automatisk registrering i reskontra
 • Digital automatisk registrering bokföring
 • Digital automatisk inbetalning (se betalningsflöden) med automatisk uppdatering kundreskontra och bokföring
 • Digital automatisk Inkassotjänst (se Digital Fakturaservice & Inkasso)

Med digital fakturahantering uppnår man många fördelar för både verksamhet och byrå

 • Ett enkelt och enhetligt sätt att samarbeta med fakturahantering
 • Säkerställer högsta kvalitet i underlag, reskontra, bokföring och betalningsflöden
 • Säkerställer att lagar och bestämmelser uppfylls

I de fall din kund eller leverantör inte kan ta emot eller skicka e-faktura så digitaliserar SAMredovisning det fakturaflödet för enklast och kostnadseffektivast hantering.

Digital fakturahantering består av

DIGITALA LEVERANTÖRSFAKTUROR

 • Digital automatisk fakturahubb – ta emot fysisk faktura, pdf bifogad e-post eller helt elektronisk faktura
 • Tjänst skanning och arkivering fysisk faktura
 • Digital automatisk tolkning innehåll faktura
 • Digital automatisk matchning med leverantörer
 • Digital automatisk registrering i reskontra
 • Digital automatisk registrering bokföring
 • Digital automatisk utbetalning (se betalningsflöden)

DIGITALA KUNDFAKTUROR

 • Digital automatisk fakturahubb – central utskrift och skicka faktura som tjänst, pdf bifogad e-post eller helt elektronisk faktura
 • Digital automatisk registrering i reskontra
 • Digital automatisk registrering bokföring
 • Digital automatisk inbetalning (se betalningsflöden) med automatisk uppdatering kundreskontra och bokföring
 • Digital automatisk Inkassotjänst (se Inkasso)

Med digital fakturahantering uppnår man många fördelar för både verksamhet och byrå

 • Ett enkelt och enhetligt sätt att samarbeta med fakturahantering
 • Säkerställer hög kvalitet i underlag, reskontra, bokföring och betalningsflöden
 • Säkerställer att lagar och bestämmelser uppfylls

Denna molntjänst är troligen den viktigaste då den automatiskt bevakar att ni får betalt för era fakturor. Från utskick till Inkasso.

Digital Fakturaservice & Inkassotjänst består av

 • Digital automatiserad kundinbetalning (se betalningsflöden)
 • Digital automatisk överföring kundfakturor
 • Digital automatisk fakturauppföljning och Inkasso
 • Digital molntjänst med översikt och detaljer om kunders fakturor och betalningar
 • Stort urval rapporter
 • Digital molntjänst för kunder att följa upp sina fakturor

Med digital Inkassotjänst uppnår man många fördelar för både kunder, verksamhet och byrå

 • Ett enkelt och enhetligt sätt att samarbeta med obetalda fakturor
 • Säkerställer bättre likviditet med automatisk uppföljning fakturor och betalningar
 • Säkerställer hög kvalitet i underlag, bokföring och betalningskvalitet
 • Säkerställer att lagar och bestämmelser uppfylls

Digitala betalningsflöden består av

KUNDINBETALNINGAR

 • Digital automatisk kundinbetalning genom hög nivå bankintegration*
 • Digital automatiskt matchning mot kundreskontra*
 • Digital automatisk uppdatering reskontra och bokföring*
 • Digital automatisk påminnelse och Inkasso (se Inkasso)

LEVERANTÖRSUTBETALNINGAR

 • Digital automatisk utbetalning genom hög nivå bankintegration*
 • Digital automatiskt matchning mot reskontra*
 • Digital automatisk uppdatering reskontra och bokföring*

Se även bankintegration under Bokföring

Med digitala betalningsflöden uppnår man många fördelar för både verksamhet och byrå

 • Ett enkelt och enhetligt sätt att samarbeta med betalningsflöden
 • Säkerställer hög kvalitet i betalningsflöden, korrekt reskontra och bokföring
 • Säkerställer att lagar och bestämmelser uppfylls

* Beroende på bankintegration

Alla molntjänster för fakturahantering enligt SAMredovisnings standard konfiguration stöder lagkrav i många europeiska länder att endast skicka e-fakturor till myndigheter enligt europeisk standardisering PEPPOL.

Alla molntjänster för fakturahantering enligt SAMredovisnings standard konfiguration stöder lagkrav i många europeiska länder att endast skicka e-fakturor till myndigheter enligt europeisk standardisering PEPPOL.

KONTAKTA OSS

SAM REDOVISNINGS EKONOMI+

ETT ABONNEMANG MED EKONOMITJÄNSTER

SAM REDOVISNINGS EKONOMI+

ETT ABONNEMANG MED EKONOMITJÄNSTER

SE VÅRA OLIKA ABONNEMANG

MINI

500 kr /kvartal
 • NYSTART ENSKILD
 • Mobil App digitala kvitton
 • Löpande bokföring
 • Kvartalsavstämning
 • Momsdeklaration/kvartal
 • Förenklat Årsbokslut*
 • Deklaration NE-bilaga*
 • Max 100 verifikationer/år
 • Inga anställda
 • Endast Enskild Firma

SMB

500 kr /månad
 • MINDRE VERKSAMHET
 • Enkelt årsbokslut
 • Årsredovisning K2*
 • Deklaration INK2 / NE*
 • Max 300 verifikationer/år
 • Inga anställda
 • .
 • .
 • .
 • .

SMART

1 000 kr /månad
 • VÄXANDE VERKSAMHET
 • Automatiserad kundreskontra**
 • Påminnelse & Inkasso**
 • Automatiserad leverantörsreskontra**
 • Månadsavstämning**
 • Ekonomiöversikt
 • Max 3 anställda*
 • Moms & AG deklaration
 • Max 600 verifikationer/år
 • .

ENTERPRISE

2 000 kr /månad
 • STÖRRE VERKSAMHET
 • Fler tillvalsmoduler ekonomisystem*
 • Avancerad logisitkhantering*
 • Avancerad projektstyrning*
 • Anpassad Ekonomitjänst
 • Lönekörning med reseräkning*
 • .
 • .
 • .
 • .

Alla priser är angivna exkl. moms och i sin grundversion för tjänst löpande bokföring. Pris för molntjänster, system, licenser och banktjänster tillkommer till pris ekonomitjänst. Priser och tjänster förutsätter att av SAMredovisnings anvisade villkor, systemtjänster och arbetssätt tillämpas. Transaktionspriser kan tillkomma från tredje part.

* betecknade tjänster är tillval molntjänster, system eller tillägg till löpande bokföring.

** betecknade tjänster och pris är beroende av bankintegration till använda molntjänster.

SAM REDOVISNINGS AFFÄRSOMRÅDEN

SAM REDOVISNINGS AFFÄRSOMRÅDEN

EKONOMISTYRNING

EKONOMISTYRNING

I en tid med hårdare affärsklimat för företag att kunna leverera med god lönsamhet är ekonomistyrning med kontinuerligt uppdaterad ledningsinformation en förutsättning för att kunna fatta rätt beslut och göra bra affärer.

EKONOMITJÄNSTER

EKONOMITJÄNSTER

Våra ekonomitjänster har i princip helt automatiserade ekonomiflöden i de flesta moment genom integrerade molntjänster som minskar manuell hantering och felmarginal med mer än 90%. Vi hjälper  företag att följa lagar och bestämmelser.

IT-TJÄNSTER

IT-TJÄNSTER

Med unik paketering av ledande molntjänster inom samarbete, IT-Infrastruktur, Open Source lösningar och rätt IT-plattform ger vi våra kunder besparingar på mer än 90% i nyinvestering, drift och support för system och tjänster.

KONTAKTA OSS