DIGITAL REDOVISNING  MED VÅR DIGITALA PLATTFORM

DIGITAL REDOVISNING MED VÅR DIGITALA PLATTFORM

SAMredovisnings digitala plattform ger möjlighet till stor arbetstidsvinst och bättre kvalitet.

SAMredovisnings digitala plattform ger möjlighet till stor arbetstidsvinst och bättre kvalitet.

Molntjänster i SAMredovisnings konfiguration utvärderas för att skapa ett optimalt digitalt ekonomiflöde med upp till 90% besparing i många arbetsmoment av administration och företagets bokföring.

Molntjänster i SAMredovisnings konfiguration utvärderas för att skapa ett optimalt digitalt ekonomiflöde med upp till 90% besparing i många arbetsmoment av administration och företagets bokföring.

SAMredovisning är specialister på digitala ekonomi-flöden mellan byrå och klient.

SAMredovisning är specialister på digitala ekonomi-flöden mellan byrå och klient.

Med drygt 25 års samlad erfarenhet är vår kunskap vår styrka till våra kunder.

Med drygt 25 års samlad erfarenhet är vår kunskap vår styrka till våra kunder.

Vi lever som vi lär och standardiserar och förenklar alla steg i våra processer.

Vi lever som vi lär och standardiserar och förenklar alla steg i våra processer.

90% MINSKAD FAKTURAHANTERING MED MOLNTJÄNSTER OCH DIGITALA EKONOMIFLÖDEN

90% MINSKAD FAKTURAHANTERING MED MOLNTJÄNSTER OCH DIGITALA EKONOMIFLÖDEN

VÅRA DIGITALA REDOVISNINGSLÖSNINGARLÖSNINGAR

VÅRA DIGITALA REDOVISNINGSLÖSNINGAR

Genom unik paketering av molntjänster med hög nivå av automation och integrering uppnås en arbetstidsvinst på upp emot 90% i de flesta arbetsmomenten i det totala ekonomiarbetet.

Helt elektronsik faktura är det absolut säkraste sättet att genomföra en affärstransaktion och därmed även den totalt sett mest ekonomiska.

DIGITALA LEVERANTÖRSFAKTUROR

 • Automatisk fakturahubb – Helt elektronisk utbyte affärsinformation mellan leverantör och kund.
 • Automatisk registrering i reskontra
 • Automatisk registrering bokföring
 • Automatisk utbetalning (se betalningsflöden)

DIGITALA KUNDFAKTUROR

 • Automatisk fakturahubb – Helt elektronisk utbyte affärsinformation mellan leverantör och kund.
 • Automatisk registrering i reskontra
 • Automatisk registrering bokföring
 • Automatisk inbetalning (se betalningsflöden) med automatisk uppdatering kundreskontra och bokföring
 • Automatisk Inkassotjänst (se Digital Fakturaservice & Inkasso)

Med digital fakturahantering uppnår man många fördelar för både verksamhet och byrå

 • Ett enkelt och enhetligt sätt att samarbeta med fakturahantering
 • Säkerställer högsta kvalitet i underlag, reskontra, bokföring och betalningsflöden
 • Säkerställer att lagar och bestämmelser uppfylls

I de fall din kund eller leverantör inte kan ta emot eller skicka e-faktura så digitaliserar SAMredovisning det fakturaflödet för enklast och kostnadseffektivast hantering.

Digital fakturahantering består av

DIGITALA LEVERANTÖRSFAKTUROR

 • Digital automatisk fakturahubb – ta emot fysisk faktura, pdf bifogad e-post eller helt elektronisk faktura
 • Tjänst skanning och arkivering fysisk faktura
 • Digital automatisk tolkning innehåll faktura
 • Digital automatisk matchning med leverantörer
 • Digital automatisk registrering i reskontra
 • Digital automatisk registrering bokföring
 • Digital automatisk utbetalning (se betalningsflöden)

DIGITALA KUNDFAKTUROR

 • Digital automatisk fakturahubb – central utskrift och skicka faktura som tjänst, pdf bifogad e-post eller helt elektronisk faktura
 • Digital automatisk registrering i reskontra
 • Digital automatisk registrering bokföring
 • Digital automatisk inbetalning (se betalningsflöden) med automatisk uppdatering kundreskontra och bokföring
 • Digital automatisk Inkassotjänst (se Inkasso)

Med digital fakturahantering uppnår man många fördelar för både verksamhet och byrå

 • Ett enkelt och enhetligt sätt att samarbeta med fakturahantering
 • Säkerställer hög kvalitet i underlag, reskontra, bokföring och betalningsflöden
 • Säkerställer att lagar och bestämmelser uppfylls

Denna molntjänst är troligen den viktigaste då den automatiskt bevakar att ni får betalt för era fakturor. Från utskick till Inkasso.

Fakturaservice & Inkassotjänst består av

 • Automatiserad kundinbetalning (se betalningsflöden)
 • Automatisk överföring kundfakturor
 • Automatisk fakturauppföljning och Inkasso
 • Molntjänst med översikt och detaljer om kunders fakturor och betalningar
 • Stort urval rapporter
 • Molntjänst för kunder att följa upp sina fakturor

Med digital Inkassotjänst uppnår man många fördelar för både kunder, verksamhet och byrå

 • Ett enkelt och enhetligt sätt att samarbeta med obetalda fakturor
 • Säkerställer bättre likviditet med automatisk uppföljning fakturor och betalningar
 • Säkerställer hög kvalitet i underlag, bokföring och betalningskvalitet
 • Säkerställer att lagar och bestämmelser uppfylls

Digitala betalningsflöden består av

KUNDINBETALNINGAR

 • Digital automatisk kundinbetalning genom hög nivå bankintegration*
 • Digital automatiskt matchning mot kundreskontra*
 • Digital automatisk uppdatering reskontra och bokföring*
 • Digital automatisk påminnelse och Inkasso (se Inkasso)

LEVERANTÖRSUTBETALNINGAR

 • Digital automatisk utbetalning genom hög nivå bankintegration*
 • Digital automatiskt matchning mot reskontra*
 • Digital automatisk uppdatering reskontra och bokföring*

Se även bankintegration under Bokföring

Med digitala betalningsflöden uppnår man många fördelar för både verksamhet och byrå

 • Ett enkelt och enhetligt sätt att samarbeta med betalningsflöden
 • Säkerställer hög kvalitet i betalningsflöden, korrekt reskontra och bokföring
 • Säkerställer att lagar och bestämmelser uppfylls

* Beroende på bankintegration

För att ha full koll på utgifter och kvitton använder vi oss av vår partner Pleo Technologies AB.

Med deras fantastiska plattform och lösning får man:

 • Pleo-kort till de i teamet som behöver ett betalkort
 • Automatiserade utgiftsrapporter
 • Hämtar digitala kvitton
 • Sömlös integration till bokföringsprogram
 • Hittar automatiskt kvitton i din inkorg
 • Smidig hantering av egna utlägg
 • Individuella köpgränser
 • Granska utgifter som överskrider ett visst belopp
 • Analys och insikter i realtid

Molnbaserdad reseräkning består av

 • Automatiserad kvittohantering
 • Automatiserad körjournal
 • Förenklad hantering traktamenten
 • Förenklad utläggsrapport

Med digital reseräkning uppnår man många fördelar för både anställd, verksamhet och byrå

 • Ett enkelt och enhetligt sätt att samarbeta med reseräkning
 • Säkerställer hög kvalitet i underlag, bokföring och utbetalning ersättning
 • Säkerställer att lagar och bestämmelser uppfylls

Vi föredrar att jobba med antingen Fortnox eller Visma E-ekonomi, vilka vi har jobbat med i många många år. Med deras molntjänster får man full digital bokföring med bankavstämning*. Fördelar med molnbaserad och automatisk bokföring är bl.a.:

 • Digital automatisk överföring av banktransaktioner*
 • Digital automatisk matchning befintliga verifikationer
 • Digital förenklad och automatiserad registrering av saknade verifikationer
 • Digital automatiserad kvittohantering med automatisk bokföring (se reseräkning)
 • Digital automatiserad fakturahantering med automatisk uppdatering reskontra och bokföring (se fakturahantering)
 • Digital automatisk matchning betalningar (se betalningsflöden)

Med digital bokföring och bankavstämning uppnår man många fördelar för både verksamhet och byrå

 • Ett enkelt och enhetligt sätt att samarbeta med bokföring
 • Säkerställer hög kvalitet i underlag, bokföring och bokslut
 • Säkerställer att lagar och bestämmelser uppfylls
 • Möjlighet till bättre kontroll likviditet och ekonomistyrning

* Beroende på bankintegration

Med bättre kvalitet och kontinuitet i uppdaterad bokföring och rapportering får verksamhetens ledning ett fantastiskt verktyg för ekonomistyrning och bättre kontroll av verksamhetens likviditet

Vi hjälper dig med din deklaration- du hittar tjänsten här >

Alla molntjänster för fakturahantering enligt SAMredovisnings standard konfiguration stöder lagkrav i många europeiska länder att endast skicka e-fakturor till myndigheter enligt europeisk standardisering PEPPOL.

Alla molntjänster för fakturahantering enligt SAMredovisnings standard konfiguration stöder lagkrav i många europeiska länder att endast skicka e-fakturor till myndigheter enligt europeisk standardisering PEPPOL.

ETT ABONNEMANG MED EKONOMITJÄNSTER

ETT ABONNEMANG MED EKONOMITJÄNSTER

MINI

500 kr /månad
 • NYSTART ENSKILD
 • Mobil App digitala kvitton
 • Löpande bokföring
 • Kvartalsavstämning
 • Momsdeklaration/kvartal
 • Förenklat Årsbokslut*
 • Deklaration NE-bilaga*
 • Ca. 100 verifikationer/år
 • Inga anställda
 • Endast Enskild Firma

SMB

1 000 kr /månad
 • MINDRE VERKSAMHET
 • Enkelt årsbokslut
 • Årsredovisning K2*
 • Deklaration INK2 / NE*
 • Ca 300 verifikationer/år
 • Få anställda
 • .
 • .
 • .
 • .

SMART

2 500 kr /månad
 • VÄXANDE VERKSAMHET
 • Automatiserad kundreskontra**
 • Påminnelse & Inkasso**
 • Automatiserad leverantörsreskontra**
 • Månadsavstämning**
 • Ekonomiöversikt
 • några anställda*
 • Moms & AG deklaration
 • Ca 600 verifikationer/år
 • .

ENTERPRISE

Offert
 • STÖRRE VERKSAMHET
 • Fler tillvalsmoduler*
 • Avancerad logisitkhantering*
 • Avancerad projektstyrning*
 • Anpassad Ekonomitjänst
 • Lönekörning med reseräkning*
 • .
 • .
 • .
 • .

Alla priser är angivna exkl. moms och i sin grundversion samt förutsätter att av SAMredovisnings anvisade villkor, systemtjänster och arbetssätt tillämpas.

Kostnad för produkter/tjänster från tredje part tillkommer samt eventuella transaktionskostnader.

* betecknade tjänster är tillval molntjänster, system eller tillägg till löpande bokföring.

** betecknade tjänster och pris är beroende av bankintegration till använda molntjänster.

VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN

VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN

EKONOMISTYRNING

EKONOMISTYRNING

I en tid med hårdare affärsklimat för företag att kunna leverera med god lönsamhet är ekonomistyrning med kontinuerligt uppdaterad ledningsinformation en förutsättning för att kunna fatta rätt beslut och göra bra affärer.

EKONOMITJÄNSTER

EKONOMITJÄNSTER

Våra ekonomitjänster har i princip helt automatiserade ekonomiflöden i de flesta moment genom integrerade molntjänster som minskar manuell hantering och felmarginal med mer än 90%. Vi hjälper  företag att följa lagar och bestämmelser.

IT-TJÄNSTER

IT-TJÄNSTER

Med unik paketering av ledande molntjänster inom samarbete, IT-Infrastruktur, Open Source lösningar och rätt IT-plattform ger vi våra kunder besparingar på mer än 90% i nyinvestering, drift och support för system och tjänster.